ELAN Zuidoost Friesland

Bijpraten over 'waterconservering'

Maandag 28 juni 2021

Bijpraten over 'waterconservering'

ELAN doet mee aan het project 'Water vasthouden op hogere zandgronden. We hebben het de afgelopen jaren allemaal gemerkt: de zomers worden warmer en droger. De regen die in de rest van het jaar valt is vaak te weinig om het waterpeil aan te vullen. Ook agrariërs hebben er last van, met name op ‘het zand.’ Het water zakt er relatief makkelijk weg na een regenbui, zo ook in Zuidoost-Friesland waar relatief veel zandgrond is.

In dit project zijn nu vier plannen uitgevoerd en één gedeeltelijk. De volgende vier bedrijfsadviezen zijn uitgewerkt en zullen na de laatste aanpassingen dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden.

  • Bij een aantal bedrijven worden de effecten met betrekking tot de grondwaterstand realtime gemeten, om tijdig bij te kunnen sturen. Samen met Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân worden deze plannen mogelijk gemaakt.
  • Met ingang van 2022 krijgt dit project een vervolg waarbij behalve de individuele bedrijfsplannen ook wordt ingezet op gebiedsplannen waarbij een aantal bedrijven samen maatregelen treffen om water vast te houden.