ELAN Zuidoost Friesland

Bijzondere 'Kempense heidelibel' gezien in Weststellingwerf

Dinsdag 8 september 2020

Bijzondere 'Kempense heidelibel' gezien in Weststellingwerf

In Weststellingwerf is in augustus een zeldzame Kempense heidelibel gespot. Het insect wordt bedreigd met uitsterven en staat daarom op een 'rode lijst'. De waarneming vond plaats in een land dat beheerd wordt door een ELAN-deelnemer. Het weiland is ingezaaid met een bloemenrand in het kader van 'Zaaien in Zuidoost'. 

Moerasachtig

De Kempense heidelibel komt met name voor in moerassige plaatsen. Waar een beetje begroeiing is en verlandingszones van matig voedselarme vennen en petgaten. Maar bijvoorbeeld ook bij droogvallende visvijvers. Je ziet dit insect dan ook zelden boven open water vliegen.

Zaaien in Zuidoost

In het voorjaar van 2020 startte ELAN met ZiZo: Zaaien in Zuidoost. Een zaadverpreidingsproject voor méér biodiversiteit. Particulieren, inwoners van Zuidoost-Friesland, konden zaden afnemen voor de eigen tuin of berm. De deelnemers aan het Agrarisch natuurbeheer zaaiden kilometers randen in voor bloemrijke stroken. Het land waar de libel is gezien is één van de weilanden die meedoen aan het project.

Foto's zijn gemaakt bij de ELAN-deelnemer