ELAN Zuidoost Friesland

Biologiedagen: basisschoolkinderen aan de slag in houtwallen

Donderdag 1 september 2022

Biologiedagen: basisschoolkinderen aan de slag in houtwallen

In september en oktober nemen zes basisscholen uit de gemeenten Heerenveen en Opsterland deel aan de biologiedagen. De groepen 7/8 helpen verschillende ELAN deelnemers met beheerwerkzaamheden in de houtwallen en houtsingels. Op donderdagochtend 1 september is de eerste school, PCBS de Librije uit Gorredijk, met groep 8 langs geweest bij melkveebedrijf Ny Hoarnleger in Lippenhuizen. De leerlingen hebben een rondleiding gehad op de boerderij en zijn vervolgens richting de elzensingel gefietst waar meer activiteiten op hun stonden te wachten.

De klas werd in tweeën gesplitst waarvan de eerste groep meeging met Oege Hiddema van Landschapsbeheer Friesland om beheerwerkzaamheden uit te voeren in de elzensingel. De leerlingen hebben takken die over het perceel hingen afgezaagd of geknipt en hebben zo een goed beeld gekregen van het beheer bij een houtwal. De tweede groep heeft zich bezig gehouden met een houtwallen onderzoek die opgesteld was door NME de Naturij. Hiervoor moesten zij diverse opdrachten uitvoeren die betrekking hadden op de biodiversiteit en functie van de houtwallen. Zo waren er opdrachten over verschillende insecten in de houtwal, het spotten van vogels en het in kaart brengen van de kringloop binnen een houtwal.

Zowel de leerlingen, de leerkrachten als de ELAN deelnemers zijn ieder jaar weer enthousiast over deze leerzame natuurles op locatie. Als ELAN dragen we hier dan ook graag ons steentje aan bij. Mocht u in de toekomst ook wel eens een schoolklas willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@elan-zofriesland.nl.

De organisatie van de biologiedagen is een samenwerking tussen NME de Naturij Drachten, Landschapsbeheer Friesland en deelnemers van ELAN Zuidoost-Friesland.