ELAN Zuidoost Friesland

Budget beschikbaar voor uitbreiding plasdrassen

Maandag 16 oktober 2023

Budget beschikbaar voor uitbreiding plasdrassen

Heeft u plannen of wensen om uw plasdrasgebied uit te breiden, te verbeteren of een nieuwe aan te leggen? Lees dan hier verder!

Om de weidevogels een extra handje te helpen steunt het 'Samen voor biodiversiteit innovatiefonds' projecten die versterking en uitbreiding van plasdrasgebieden tot doel hebben. U kunt een projectvoorstel indienen via de website van het Innovatiefonds. Deze aanvraag staat open voor alle beheerders van een bestaande plasdras-situatie. Het Dinamo Fonds heeft hier €100.000 beschikbaar voor gesteld (maximaal €10.000 per aanvraag).

De criteria voor deelname leest u hier: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/.../criteria...

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 22 oktober 2023 worden aangevraagd via het innovatiefonds. https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds