ELAN Zuidoost Friesland

Buitenlessen bij boeren

Maandag 21 september 2020

Buitenlessen bij boeren

Begin oktober ontvangen boeren schoolkinderen in Zuidoost-Friesland voor lessen over het landschap en de geschiedenis er van. Het educatieproject voor basisscholen werd ontwikkeld door het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en NME Naturij Drachten, Landschapsbeheer Friesland. ELAN-deelnemers in Olterterp, Ureterp en Nieuweschoot ontvangen 5,6 en 8 oktober de kinderen.

Buitenles

Tijdens deze buiten les gaat de bovenbouw (of groep 8)  een ochtend naar buiten om praktijk op te doen. Een buiten les bestaat uit drie onderdelen:

  1. Een excursie,
  2. een educatief gedeelte in de vorm van vragen en opdrachten, en
  3. een praktijkgedeelte waarbij de kinderen zich bezig houden met onderhoud van zogenaamde landschapselementen. Dit betekent bijvoorbeeld het afzetten van overhangende boompjes of takken over het raster en dan zowel laaghangende als hogere takken. 

De scholen die meedoen zijn: OBS Route 0513 uit Heerenveen, CBS de Opdracht uit Ureterp en KBS De Arke uit Nij Beets. 

Er zijn al drie buitenlessen geweest.