ELAN Zuidoost Friesland

Cursus samenwerking melkveehouderij-akkerbouw

Maandag 21 februari 2022

Cursus samenwerking melkveehouderij-akkerbouw

Voor een melkveehouder is vanuit de kringloopgedachte het verbouwen van voedergewassen, al dan niet in samenwerking met een akkerbouwer, interessant. Ook vanuit het perspectief van een akkerbouwer zitten er voordelen aan samenwerken met een melkveehouder. Living Lab Fryslân organiseert daarom in samenwerking met diverse regionale partijen een 4 middaagse cursus over dit onderwerp. 

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 10 maart, woensdag 16 maart en 23 maart en dan is er nog een bedrijfsexcursie op een nader te bepalen datum. 

Voor meer informatie verwijzen we u naar: Cursus samenwerking melkveehouderij en akkerbouw – Living Lab Fryslân (livinglabfryslan.frl)