ELAN Zuidoost Friesland

De BGT-Check: Controleer uw percelen,  gevolgen voor uw beheer!

Zaterdag 3 juli 2021

De BGT-Check: Controleer uw percelen,  gevolgen voor uw beheer!

De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer (ANLB) kregen in eerste instantie uitstel van de aanpassingen die RVO wil doorvoeren met betrekking tot de perceelregistratie, maar hebben nu toch bericht ontvangen om de intekening van de percelen te controleren en mogelijk aan te passen.

Als u niet reageert gaat RVO ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen. De aanpassing van de perceelgrenzen kan betekenen dat de opppervlakte waarop u nu ANLb-pakketten heeft kleiner wordt,  waardoor u een lagere beheervergoeding krijgt.