ELAN Zuidoost Friesland
De huiskat aan de lijn?

De huiskat aan de lijn?

Woensdag 19 februari 2020

De huiskat aan de lijn?

Naar schatting worden er in Nederland elk jaar 140 miljoen diersoorten, zoals vogels en kleine zoogdieren, gedood door de huiskat. En eigenlijk mogen katten niet ongecontroleerd naar buiten gaan, zeggen twee juristen van Tilburg Universiteit. Dat baseren zij op de Europese regels voor natuurbescherming. De huiskat is - naast de verwilderde kat - ook een gevaar voor weidevogel, vandaar onze aandacht dit voorjaar voor dit probleem. Voorheen was er alleen aandacht voor de zwerf- of wilde kat.

Beheren van de wilde kat
De Tilburgse onderzoekers stellen dat Nederland zwerfkatten en verwilderde katten moeten verwijderen of beheren als die beschermde soorten bedreigen. Ook zijn de juristen van mening dat de overheid een verbod moet instellen èn handhaven op het los laten lopen van huiskatten.

Loslopende katten botsen met natuurbeschermingsrecht
Als we kijken naar de zwerfkatten en verwilderde katten, laat het onderzoek zien dat de EU-wetgeving aangeeft dat bij een bedreiging van bijvoorbeeld weidevogels deze katten beheerd of verwijderd mogen worden. Dit geldt met name voor voor beschermde diersoorten en Natura 2000-gebieden. Bovendien zouden Europese lidstaten loslopende katten, die als huisdier worden gehouden, moeten verbieden en dit verbod effectief moeten handhaven. De kat zou in het broedseizoen aan de lijn moeten, of helemaal binnen blijven.