ELAN Zuidoost Friesland

De plasdras vult zich weer

Vrijdag 9 maart 2018

De plasdras vult zich weer

De beheerders in de weidevogelgebieden hebben de percelen waarop plasdras beheer gewenst is onder water gezet en velen hebben de ruige mest uitgereden. 

Klaar voor het voorjaar

Door deze maatregelen zijn de weidevogelgebieden klaar voor het voorjaar.  Nu de temperatuur gaat stijgen zullen de weidevogels terugkomen en de meest geschikte gebieden opzoeken. De weidevogels worden aangetrokken door de plasdras om er voedsel te zoeken, in de buurt te gaan broeden en de kuikens te laten opgroeien.