ELAN Zuidoost Friesland

Demonstraties slootschonen

Dinsdag 29 augustus 2023

Demonstraties slootschonen

Ecologisch slootschonen, wat houdt dat nu precies in? En waarom is het wenselijk om sloten op deze manier te schonen? Dit en meer onderwerpen komen aan bod tijdens 4 demonstraties die in september en oktober worden georganiseerd voor boeren, loonwerkers, gemeenten en andere geïnteresseerden. 

De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel en een veldexcursie waarbij er een demo gegeven wordt met de baggerpomp en maaikorf. Deelname is gratis.

De demo’s worden georganiseerd i.s.m. Agrarisch Collectief Súdwestkust, Agrarisch Collectief Westergo, Agrarisch Collectief Waadrâne, Agrarisch Collectief It Lege Midden, Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, branchevereniging Cumela, Bionext en Provincie Fryslân.

Data van de bijeenkomsten:

  • Woensdag 6 september 13:00 in Idzegea
  • Woensdag 20 september 9:30 uur in Hommerts
  • Donderdag 28 september 13:30 uur in Waaksens
  • Woensdag 4 oktober 13:30 uur in Idaerd

Voor loonwerkers
Er is een mogelijkheid om je aan te melden voor een verkorte workshop / instructie ecologisch slootschonen. Deze vindt op elke locatie plaats na de demo in het veld.  Van een ervaren loonwerker leer je de do's en de don'ts en je kunt zelf plaatsnemen op de kraan/tractor om een stukje te schonen, zodat je dit in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.

Klik hier voor meer info en aanmelden.

Klik hier om je aan te melden voor de minicursus