ELAN Zuidoost Friesland

Doe mee! Onderzoek naar inzet van collectieven voor ANLb

Maandag 5 juni 2023

Doe mee! Onderzoek naar inzet van collectieven voor ANLb

Het bestuur van ELAN heeft haar medewerking verleend aan een onderzoek van een studente 'European Public Affairs'. Deze studie is gericht op het leren over belangenbehartiging en Europees Beleid. Het onderzoek voor de eindscriptie van deze studente is gericht op de inzet van agrarische collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Namens het bestuur heeft Grytsje van der Sluis een gesprek met haar gehad. Om ook inzicht te krijgen hoe (onze) deelnemers denken over de inzet van het collectief voor ANLb wil deze studente graag een enquête houden onder onze deelnemers. 

We kunnen haar als ELAN erg helpen om deze enquête in te vullen. Het kost maar 5-10 minuten tijd. De enquête kan tot 11 juni ingevuld worden via de volgende link: 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9t6nEOM3oGr51em