ELAN Zuidoost Friesland

Een uitkomstpercentage van bijna 88% van weidevogels bij Nij Beets 

Woensdag 24 augustus 2022

Een uitkomstpercentage van bijna 88% van weidevogels bij Nij Beets 

                                                                                                                                                                                                                                                                               foto: Saxifraga Jan-Nijendijk 
Afgelopen weidevogelseizoen zijn de nesten in gebied Jansenstichting (Nij Beets e.o.) gevolgd met camera’s. In totaal zijn er 124 nesten gevolgd, waarvan er 109 daadwerkelijk zijn uitgekomen. Dat is een heel mooi uitkomst percentage van 87,9. De verdeling per vogelsoort is opgenomen in onderstaande tabel:

Soorten totaal uitgekomen verloren percentage uitkomst
kievit 100 88 12 88
grutto 2 2 0 100
tureluur 11 10 1 90,91
scholekster 8 6 2 75
kleine plevier 3 3 0 100

 
Nu kunnen we het ons haast niet voorstellen, maar één kievit heeft het nest verlaten in verband met hoogwater.  Vanaf half mei is er een vos in het gebied gekomen, deze is helaas niet door de jagers gepakt. De vos had een rare manier van roven; vaak nam de vos maar 1 of 2 eieren mee en ging de kievit ‘gewoon’ verder met broeden, zodat de overgebleven 1 of 2 eieren alsnog uitkwamen. Van 3 nesten is onbekend door wie ze gepredeerd zijn, waarschijnlijk 2 ook door de vos en de laatste waarschijnlijk door een vogel (een tweede ei wat in het nest lag was aangepikt).
Totaal zijn er 387 kuikens van 109 nesten ui het ei gekomen. Eind juni heeft de bruine kiekendief helaas hiervan één nestje jongen leeggehaald. Maar al met al een heel mooi resultaat voor de weidevogels.

Binnenkort verwachten we de resultaten van de andere weidevogelgebieden.