ELAN Zuidoost Friesland
ELAN helpt bij vergroenen Nederlandse zuivelreus

ELAN helpt bij vergroenen Nederlandse zuivelreus

Donderdag 18 juni 2020

ELAN helpt bij vergroenen Nederlandse zuivelreus

ELAN gaat boeren die melk leveren aan Friesland Campina helpen met het halen van een officieel certificaat. Zo kan het concern een hoogwaardige zuivellijn met melk van koeien uit een natuurvriendelijke omgeving verder ontwikkelen. Dit project wordt ‘Planet Proof’ genoemd. Melkveeboeren passen hier heel goed in omdat zijn doen aan agrarisch natuurbeheer.

Keurmerk ‘proof’

Friesland Campina werkt al een geruime tijd aan een duurzame verwerking van melk Het samen optrekken met deelnemers aan agrarisch natuurbeheer hoort hierbij. Er wordt gemerkt met het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ voor louter duurzame producten. Boeren moeten aan strenge eisen voldoen en een certificaat kunnen tonen. In Zuidoost-Friesland gaat ELAN helpen bij het juist binnenhalen van een certificaat.

50 Planet Proofboeren in Zuidoost-Friesland

Al in 2018 is er landelijk gestart met het certificeren van deelnemers aan agrarisch natuurbeheer. Friesland Campina zet stapje voor stapje om deze groep groter te maken met de hulp van een collectief zoals ELAN. Deze samenwerking is dus nieuw.

Eind 2019 heeft de Nederlandse koepel van alle deelnemers aan agrarisch natuurbeheer, BoerenNatuur, de opdracht gekregen van Friesland Campina om een nog grotere rol te spelen in die duurzame zuivellijn. In 2020 is er nu ook bij ELAN Zuidoost-Friesland gestart met het inschrijven van boeren. Deze agrariërs laten hun koeien grazen in een natuurlijke omgeving. Daarnaast laat de melkveehouder zien dat er op het bedrijf gewerkt wordt aan natuurbeheer.

In Zuidoost-Friesland zijn dat er maar liefst 50 boeren die de melk met een keurmerk willen verwerken bij FrieslandCampina. Van deze 50 boeren gaat ELAN op verzoek van Friesland Campina, 8 boeren helpen met intekenen van de pakketten en vervolgens een veldbeoordeling uitvoeren.

Keuren, schouwen, registeren

Om een goed keurmerk te kunnen hanteren kijkt Stichting Milieukeur mee. Hun eis is dat FrieslandCampina de melkveehouders pas kan aanmerken als zij aan natuur en Landschapsbeheer doen via een gecertificeerde organisaties. Hier is ELAN een voorbeeld van. ELAN heeft bij de controle (schouw) van het beheer hulp van Landschapsbeheer Friesland.

Overige PlanetProofdeelnemers in Zuidoost-Friesland kunnen ook gebruik maken van de diensten van ELAN. Voor het verkrijgen van het certificaat wordt dan wel een uurtarief in rekening gebracht.