ELAN Zuidoost Friesland

ELAN onderscheiden met het Groene Lintje 2022

Zaterdag 2 juli 2022

ELAN onderscheiden met het Groene Lintje 2022

De nominatie was al een blijk van waardering voor ons gezamenlijk werk voor agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland, maar daar bleef het niet bij. Vrijdag 1 juli werd ELAN daadwerkelijk onderscheiden met het Groene Lintje door GroenLinks afdeling Weststellingwerf. Op de foto krijgt Menno Nijenhuis, secretaris van ELAN, de onderscheiding opgespeld.

Het Groene Lintje is een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu. GroenLinks maakt zich sterk voor een groenere gemeente en geeft graag een pluim aan diegenen die dat ook belangrijk vinden. Eind mei deed GroenLinks een oproep aan inwoners van Weststellingwerf om kandidaten aan te dragen voor het Groene Lintje 2022. In totaal zijn er 14 aanmeldingen binnengekomen. 

De jury heeft uit deze 14 aanmeldingen 3 organisaties genomineerd. Deze zijn vervolgens alledrie beoordeeld op onderstaande criteria: 
1. De genomineerde steekt de nek uit voor milieu, groen en duurzaamheid.
2. Het initiatief stimuleert anderen om actief te worden.
3. Er is zicht op onderhoud en hoe men het initiatief warm houdt.
4. Er is sprake van betrokkenheid bij de samenleving, sociale cohesie, integratie en participatie.
5. Het initiatief is gericht op de lange termijn.

Juryrapport
De jury spreekt haar lof uit over ELAN in Zuidoost-Friesland waaronder Weststellingwerf. Het collectief van vijf agrarische natuurverenigingen werd in 2010 opgericht en er doen ongeveer 400 boeren mee. Eén van de projecten zijn de akkerranden van zonnebloemen langs een aantal maisvelden. Het enthousiasme waarmee de verenigingen te werk gaan, is aanstekelijk voor anderen om mee te gaan doen. Zo bieden zij inwoners van Zuidoost-Friesland zakjes bloemenzaad aan voor meer biodiversiteit. Agrarisch natuurbeheer draagt ook bij aan een positief imago van boeren. De relatie tussen de driehoek natuur, boer en burger komt heel duidelijk van onderop in beeld.

ELAN verdient het Groene Lintje 2022 omdat zij alle aspecten van duurzaamheid met elkaar verbindt. De jury prijst de aanpak die ELAN nastreeft. Daardoor vervult ELAN ook een voorbeeldfunctie voor huidige en toekomstige generaties. Kortom: Groen, sociaal en verantwoord maatschappelijk ondernemen en duurzaam handelen voor een betere wereld.