ELAN Zuidoost Friesland

ELAN praat over toekomst agrarisch natuurbeheer in Zuidoost

Dinsdag 9 november 2021

ELAN praat over toekomst agrarisch natuurbeheer in Zuidoost

Sinds 2016 zijn we heel actief met agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. Zuidoost-Friesland is zó divers dat we als één van de weinige collectieven alle vijf de leefgebieden binnen ons werkgebied hebben. We zijn heel tevreden met de resultaten tot nu toe. Maar de periode van agrarisch natuurbeheer loopt eind 2022 ten einde. Afgelopen periode hebben gebiedscoördinatoren Sander Zonderland en Jetty Haaijer namens ELAN bijeenkomsten bijgewoond van BoerenNatuur om de invulling ná 2022 te bespreken.

Na 2022 worden er 'nieuwe pakketten' opengesteld. Momenteel is men bezig om conceptbeheerpakketten op te stellen. De informatie uit de bijeenkomsten van BoerenNatuur wordt gebruikt bij de totstandkoming van de nieuwe beheerpakketten. 

Doel van de evaluatiebijeenkomsten
Het doel van de bijeenkomsten was om  de beheerpakketten door te spreken.

  • Wat gaat goed?
  • Wat kan beter?
  • Welke mogelijkheden biedt het Nationaal Strategisch Plan voor het ANLb? 

Het is een stap richting de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste beheerpakketten. In deze bijeenkomsten zijn vooral de ervaringen van collectieven gedeeld en is besproken  waar verbeteringen nodig zijn in de pakketten dan wel werkwijzen rondom de uitvoering van het beheer.

Het waren nuttige bijeenkomsten, waar ELAN haar ervaringen ook heeft ingebracht. Te denken is bijvoorbeeld aan opmerkingen over de beheereisen en -voorschriften, maar ook over intekening en registratie in ons systeem. De ingebrachte opmerkingen zijn via gesprekken met schouwers, beheerregisseurs maar uiteraard ook uit ervaringen van deelnemers naar voren gekomen.
De tarieven zijn nog niet besproken; dit wordt in een later stadium gedaan, omdat daar momenteel nog teveel onduidelijk over is.