ELAN Zuidoost Friesland

ELAN-project ‘Zaaien in Zuidoost’ start met zaadmengsels voor bewoners

Maandag 6 april 2020

ELAN-project ‘Zaaien in Zuidoost’ start met zaadmengsels voor bewoners

Deze maand start collectief ELAN in Zuidoost-Friesland met het aanbieden van inheemse zaadmengsels voor particulieren voor meer bloemen in de tuin. Hiermee wordt de tuin, de berm of braakliggende grond aantrekkelijk voor kwetsbare insecten, zoals de wilde bij. De zakjes zijn te bestellen via de website en te verkrijgen bij zes boerderijwinkels in de regio.

Ga naar de speciale projectsite!

Inheems mengsel
Vanuit het contact dat ELAN heeft met zaadleveranciers is nu een behapbaar mengsel van zo’n 10 gram beschikbaar. Dit is genoeg voor 5 m2 aan bloemen. De mix bestaat uit 30 zaden die van oudsher voorkomen in ons land. Er is geselecteerd op flora die geschikt is voor de wilde bij, een verzamelnaam van bijensoorten die het moeilijk hebben. Het Zaaien in Zuidoost wordt aangeraden te doen in de maand mei. Dan duurt het 4-6 weken voordat de eerste bloemen bloeien.

Zonnebloemen en bloemrijke randen
De afgelopen jaren zaaiden ELAN-deelnemers ook al land in met zaden voor meer biodiversiteit. In 2019 deden er zestien deelnemers mee aan het zaaien van zonnebloemen langs mais, dit was ongeveer 34 km aan zonnebloemen. Veertien deelnemers rond Nij Beets zaaiden vorig jaar 300 meter in met diverse bloemen. Dit krijgt in 2020 een vervolg.

Bestellen
Wie de zaadmengsels wil bemachtigen kan gaan naar de speciaale actiesite op www.elan-zofriesland.nl of naar de volgende boerderijwinkels:

  • Kaasboerderij de Stelp, Wolvegasterweg 49 OLDEBERKOOP
  • Eierautomaat Oosterwolde, Jardinga 1 OOSTERWOLDE
  • Natuurtuin t Hummelhûs, Schoterlandseweg 135 OUDEHORNE
  • Kaasboerderderij de Gelder, Heawei 42  TIJNJE 
  • Boerderijwinkel Westerleane, Alde Dyk 50 TERWISPEL
  • Bamboe Fryslân, Feestlân 68b LIPPENHUIZEN

ELAN Zuidoost-Friesland
ELAN Zuidoost Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging in Zuidoost Friesland met 370 deelnemers. ELAN is op 14 april 2010 door vijf agrarische natuurverenigingen opgericht. De naam ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. We zijn een collectief die nieuw en fris elan wil uitstralen in Zuidoost-Friesland.