ELAN Zuidoost Friesland

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Duco Hoogsteen

Vrijdag 14 juni 2024

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Duco Hoogsteen

Het Algemeen Bestuur van ELAN heeft tijdens haar vergadering in mei een nieuw bestuurslid benoemd. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 13 juni heeft hij zich voorgesteld. Hieronder zijn verhaal:

Mijn naam is Duco Hoogsteen, 29 jaar oud, getrouwd met Marieke en vader van twee kinderen, Davey en Yarno. Opgegroeid in Surhuisterveen in de mooie Noardlike Fryske Wâlden. Van huis uit geen boerenzoon maar van jongs af aan altijd bij een boer uit Surhuizum meegeholpen en het vak geleerd.

Ook via de landbouwschool in  Leeuwarden veel leuke en leerzame stageadressen gehad. Nu hebben we samen met mijn schoonvader een melkveebedrijf in Nij Beets. We melken 145 koeien op 80 hectare grasland met enkele percelen kruidenrijk en botanische graslanden. We hebben de laatste jaren (sinds 2018) een omkeer in de bedrijfsvoering gemaakt. De visie voor de toekomst van ons bedrijf is kringlooplandbouw en het steeds meer terug brengen van natuurlijke processen binnen de bedrijfsvoering. In het kort houdt dit in dat we sterk teruggaan in chemie- en antibioticagebruik en regionaal partners zoeken voor veevoeder grondstoffen. Sinds april dit jaar zijn wij vanuit die visie ook gestart met de omschakeling naar biologische landbouw. Door het bedrijf in stappen te veranderen zien we een goede balans ontstaan tussen economie, duurzaam ondernemen en de huidige politieke uitdagingen. Echter is er ook nog een hele weg te bewandelen.

In het Algemeen Bestuur van ELAN ben ik voorgedragen als nieuw dagelijks bestuurslid voor ELAN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heb ik mij voorgesteld. Dit bestuurswerk sluit goed aan bij de kennis en kunde die we afgelopen jaren hebben opgedaan met natuur inclusief ondernemen. Verder ben ik  voorzitter van De Alde Delte de agrarische natuurvereniging van de gemeente Opsterland. Ook ben ik algemeen bestuurslid bij de VBBM de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu een landelijke club die kennis deelt op gebied van kringlooplandbouw en natuurlijke ondernemen. Ik heb zin in mijn nieuwe rol als bestuurslid van ELAN en ik hoop u te ontmoeten op een bijeenkomst die wij de komende tijd organiseren.