ELAN Zuidoost Friesland

Financiële steun voor werk ELAN

Maandag 6 augustus 2018

Financiële steun voor werk ELAN

Ons collectief heeft voor de jaren 2019, 2020 en 2021 extra budget ontvangen voor meer Agrarisch Natuurbeheer in Zuidoost-Friesland. We kunnen meer doen binnen de leefgebieden 'Natte dooradering' en 'Droge dooradering'.

Het extra beheer binnen de 'Droge dooradering'

Binnen dit leefgebied kunnen pakketten worden afgesloten:

  • Houtwal en -singel
  • Elzensingel
  • Bosje
  • Hakhoutbosje
  • Poel en klein historisch water

Het extra beheer binnen de 'Natte dooradering'

Pakketten die binnen dit leefgebied kunnen worden afgesloten zijn:

  • Poel en klein historisch water
  • Botanische rand van 5 meter langs een watervoerende sloot. Deze rand is altijd in combinatie met Ecologisch (gefaseerd) slootschonen.

Aanmelden en meer info

Heeft u interesse in extra of nieuw beheer? Kijk dan eerst op de kaart van het Natuurbeheerplan 2019 of de percelen / elementen in het juiste leefgebied vallen. Of neem contact op met het kantoor van ELAN.