ELAN Zuidoost Friesland

Ganzencollectief Fryslân

Maandag 9 mei 2022

Ganzencollectief Fryslân

Hier vindt u de eerste nieuwsbrief vanuit de Stichting Ganzencollectief Fryslân.
Met  deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van belangrijke zaken die er spelen;
van het melden van schade tot het ontwikkelen van nieuw beleid waar het Ganzencollectief Fryslân nauw bij betrokken is het komende jaar. In de nieuwsbrief is ook de vacature voor een nieuw te benoemen voorzitter opgenomen. Een mooie functie binnen een zeer gemotiveerd bestuur!

Nieuwsbrief Stichting Ganzencollectief Fryslân

Handleiding Indienen tegemoetkomingsaanvraag