ELAN Zuidoost Friesland
Geef je op voor de Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020

Geef je op voor de Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020

Zaterdag 25 juli 2020

Geef je op voor de Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020

In de Nederlandse / Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat
zonder meer vast staat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als
hier. Om goed inzicht te blijven houden in alles wat er groeit en bloeit is er op zaterdag 5 september de Vrijwilligersdag Natuur.

Dankzij de inzet van een uitgebreid vrijwilligersnetwerk zijn tal van waarnemers die deelnemen
aan waardevolle monitoring actief. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over
soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed
beleid en beheer te voeren.

Voor alle betrokkenen bij de (vrijwillige) monitoring van de natuur in Friesland, van aankomende
vrijwilliger tot professional, organiseren de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske
Feriening foar Fjildbiology (FFF) ook in 2020 de Friese Vrijwilligersdag Natuur. Dit doen we op
verzoek van de provincie en met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatbosbeheer,
Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Kollektivenberied Fryslân. 

Vanwege COVID-19 mogen we niet samenkomen in één gebouw, maar er is hard gewerkt aan een volwaardig alternatief.

We zijn blij de volgende inspirerende onderdelen te kunnen bieden:

  1. Zes lezingen die online uitgezonden worden; Broedende velduilen en veldmuisexplosies, het succesverhaal van otter en bever, het herkennen van ziektes van amfibieën, steenmarter en weidevogels, waterhuishouding en natuurontwikkeling zijn enkele onderwerpen die in de lezingen aan bod komen. Na afloop van iedere lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.
  2. Meer dan 15 excursies of veldworkshops in kleine groepjes verspreid over de provincie. Zo kun je oefenen met LiveAtlas en Avimap, het herkennen van leeftijd en rui bij wadvogels, maar ook plantenmonitoring, vleermuizen, vissen en andere soortgroepen komen in tal van excursies aan bod. Excursies verlopen uiteraard met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Deelname is gratis, maar schrijf je wel op tijd in.

Enkele dagen voor 5 september ontvang je meer informatie over de startlocatie van jouw excursie en/of een link naar de online bijeenkomst. Namens alle betrokken organisaties: graag tot ziens op 5 september, online of ergens in de provincie!

Meer informatie en inschrijven: www.sovon.nl/friese-natuurdag

Download de flyer