ELAN Zuidoost Friesland

Gemeente Heerenveen zet in op composteren op het boerenerf

Dinsdag 22 augustus 2023

Gemeente Heerenveen zet in op composteren op het boerenerf

                                                                                                                                                                                                                                                                                           foto: Ronald Klijnstra
Als ELAN zijn we al geruime tijd in gesprek met de gemeenten in ons werkgebied om de mogelijkheden voor het composteren van o.a. bermmaaisel op het boerenerf mogelijk te maken. De compost kan vervolgens op het land worden uitgereden om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Een mooi voorbeeld van op een duurzame manier kringlopen sluiten. We werken hiervoor samen met stichting Agricycling. Aangezien de gemeenten iets moeten aanpassen in hun regelgeving, is het een proces van lange adem.  

Inmiddels heeft gemeente Heerenveen de stap gezet om bermmaaisel te laten composteren op het boerenerf. Wethouder Jaap van Veen is erg te spreken over deze belangrijke stap richting natuurinclusieve landbouw en circulaire economie. We hopen dat de andere gemeenten in Zuidoost-Friesland dit voorbeeld van gemeente Heerenveen volgen.