ELAN Zuidoost Friesland

Gezamenlijke inzet akker- en weidevogels

Donderdag 25 april 2024

Gezamenlijke inzet akker- en weidevogels

We zitten volop in het weide- en akkervogelseizoen. Dit valt tegelijk met een drukke periode aan werkzaamheden op het land. Bemesten, zaaiklaar maken, grasmaaien enz. Veel boeren en vrijwilligers zetten alle zeilen bij om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Dit hoort bij de zorgplicht die iedereen heeft voor beschermde vogels (en andere soorten).  

Afsprakenkader akker- en weidevogels
De landbouwpartijen in Friesland zijn overtuigd van een aanpak vanuit de sector zelf. Daarom hebben zij in 2021 samen met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' opgesteld. Vanuit deze afspraken zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land. 

Gedurende het akker- en weidevogelseizoen krijgen boeren regelmatig aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen. Op deze manier zetten wij ons allen in voor de vogels in boerenland. Hieronder staan de berichten van de afgelopen periode: 

Denk om weidevogelnesten bij het bemesten | BoerenNatuur Fryslân (boerennatuurfryslan.frl)

Contact leggen tussen boer en nazorger | BoerenNatuur Fryslân (boerennatuurfryslan.frl)

Grutsk op ús greidefûgels | BoerenNatuur Fryslân (boerennatuurfryslan.frl)