ELAN Zuidoost Friesland
Gezocht: ELAN-deelnemers voor mooiere akkers

Gezocht: ELAN-deelnemers voor mooiere akkers

Dinsdag 30 maart 2021

Gezocht: ELAN-deelnemers voor mooiere akkers

Samen met Landschapsbeheer Friesland gaan de zeven Friese Agrarisch Natuurbeheer collectieven, waaronder ELAN, dit jaar aan de slag met cultuurhistorie. Landerijen, erven en sloten/ vaarten worden aangepakt voor een betere biodiversiteit. Hert project heet: Herstel agrarisch cultuurlandschap Fryslân. En is onderdeel van Europese plattelandsontwikkeling, POP3, en loopt tot en met 2022.

Aanleg akkervogelmaatregelen
Één van de maatregelen die in het ELAN- werkgebied geldt gaat over de inrichtingsmaatregelen voor
akkervogels. Zoals de aanleg en herstel akkerranden, vogelakkers, wintervoedselakkers en struweelranden.

Hoe kan ik meedoen?
Via de kaart (zie onder) kunt u checken of uw percelen binnen de juiste begrenzing liggen.
Enkel percelen binnen deze begrenzing kunnen in aanmerking komen voor het project.
Heeft u interesse in deelname? Stuur een mail naar ELAN: sander@elan-zofriesland.nl. Geef
in deze mail aan wat voor oppervlakte u wilt aanmelden en stuur een kaartje mee met de
locatie. ELAN neemt vervolgens contact met u op.

Na de aanleg kan er geen beheerovereenkomst op de oppervlakte worden afgesloten.
Momenteel zijn de budgetten voor ANLb volledig benut. Wij hopen uiteraard in de toekomst
wel een beheervergoeding te kunnen aanbieden. Het project betreft dus alleen de aanleg en
eventueel verplaatsen van de beheereenheid in de projectperiode.

Beperkte deelname
Er is in totaal ruimte voor 3 hectare akkerrand, vogelakker, wintervoedselakker en 1,25 km
struweelrand. De maximale oppervlakte per deelnemer is 1 hectare rand of akker. De
maximale lengte van een struweelrand is 1,25 km.

Na aanmelding wordt getoetst of de betreffende locatie geschikt is voor akkervogels.
De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Vol=vol.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met
Sander Zonderland van ELAN.