ELAN Zuidoost Friesland
Goede lessen uit ecologisch onderzoek broedvogels

Goede lessen uit ecologisch onderzoek broedvogels

Zondag 17 januari 2021

Goede lessen uit ecologisch onderzoek broedvogels

Uit onderzoek naar de leefomgeving van broed- en zangvolgels in het coulisselandschap van de Friese Wouden zijn interessante lessen te trekken. Sinds 2017 doet onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga hier onderzoek naar. Nu weten we meer hoe de soortenrijkdom vergroot kan worden.

De belangrijkste lessen zijn:

  • Struiklaag verdichten met rijk bloeiende en besdragende soorten

Struiklaag verdichten met rijk bloeiende en besdragende soorten

  • Bramen en brandnetels minder maaien

Bramen en brandnetels minder maaien

  • Kroonomvang en breedte: elementen oud laten worden

Kroonomvang en breedte: elementen oud laten worden

  • Hakhoutbeheer is effectief

Het gangbare hakhoutbeheer draagt er belangrijk toe bij dat een dichte struiklaag in de singels en wallen wordt behouden of hersteld.

  • Hoekpunten: dwarsverbindingen behouden en herstellen

Meer hoekpunten binnen 150 m op de bosvogels (dwarsverbindingen tussen de singels en wallen) levert ecologische meerwaarde op.

  • Diversiteit van struiken en bomen vergroten

Meer soorten struiken en bomen is bijzonder gunstig voor grasmussen en tjiftjaffen

 

 

Download hier het rapport