ELAN Zuidoost Friesland

Groenstations verwerken groene reststromen. oftewel: agricycling

Vrijdag 25 juni 2021

Groenstations verwerken groene reststromen. oftewel: agricycling

Samen met de andere Friese collectieven en melkveehouder Pieter van der Valk zijn we bezig met een serieuze verkenning wat betreft de verwerking van groene reststromen (denk aan bermmaaisel en hekkelmateriaal) tot een bodemverbeteraar: compost of Bokashi.

In 2016 is ELAN hier ook al mee bezig geweest, toen strandde dit op wet- en regelgeving. Ondertussen lijkt de tijd rijp en is het een groep boeren in Zuidwest-Fryslân gelukt om bij de gemeente toestemming te krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Bij de eerste boeren in die regio is het materiaal voor compostering inmiddels geleverd.

Lees ook dit artikel van 30 juni 2021 over de boeren in Zuidwest-Fryslân (Lc.nl)

Enthousiasme, maar ook mitsen & maren

In december hebben we vanuit ELAN een online sessie gehad voor geïnteresseerde leden die aan de slag willen met compostering op eigen erf. Hier was zeker enthousiasme om aan de slag te gaan, maar ook nog enkele mitsen en maren. We willen dit nu op een wat grotere schaal oppakken, samen met de andere collectieven. Centraal kunnen dan zaken als certificering, wet- en regelgeving en de inhuur van kennis worden geregeld. Op regionaal niveau wordt dan de verdeling van het beschikbare materiaal, het transport, de omzetting en de kwaliteitsbewaking geregeld. De collectieven vormen hiertussen een soort van klankbordgroep, waarin kennis, ervaring en ideeën kunnen worden uitgewisseld.

De provincie Fryslân is ook enthousiast over dit idee. Er wordt nu gewerkt aan een voorstel om de
opstart gefinancierd te krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het kantoor van ELAN.