ELAN Zuidoost Friesland

Gruttokuikens uit 2021 dit jaar terug om te broeden in Zuidoost!

Maandag 30 oktober 2023

Gruttokuikens uit 2021 dit jaar terug om te broeden in Zuidoost!

Na een droge februari maand begon het weidevogelbroedseizoen dit jaar met veel regen in maart en april. Hierdoor waren de gebieden bij aankomst van de grutto’s lekker nat en konden ze dus goed bij het voedsel (wormpjes in de natte grond). Ook voor de eerste legsels van de kievit waren dit gunstige omstandigheden. In mei werd het wat droger en zonniger en in juni ook warmer. Toen viel er juist zo weinig regen, dat we onze deelnemers opgeroepen hebben om de plasdrasgebieden langer in stand te houden. Op deze manier bleef het voor vogels en hun kuikens mogelijk om voedsel te vinden.

Mozaïek van maatregelen
Belangrijk is een goed leefgebied voor kuikens. Dit door verschillende beheermaatregelen naast elkaar te nemen, bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest, verhoogd waterpeil, stroken laten staan enzovoorts. Zo hebben kuikens de beschikking over voldoende voedsel en schuilmogelijkheden. Daarnaast is veiligheid voor de kuikens van groot belang. Kuikens moeten in veel gebieden zien te ontkomen aan grondpredatoren, zoals vos, steenmarter en tegenwoordig ook das en wasbeerhond. Maar ook predatoren in de lucht, diverse roofvogels, zorgen voor gevaar. Vandaar dat het van groot belang is dat er voldoende beschutting is.

Samen sterk voor de weidevogels
Als ELAN stemmen we met onze deelnemers af wie welke maatregelen uitvoert om zo een zo gunstig mogelijk leefgebied voor de weidevogels en hun kuikens samen te stellen.

Opvallend is dat in heel Friesland het aantal getelde nesten en broedparen van de grutto in 2022 lager was dan voorheen. Dit jaar zien we juist overal een stijging. Het lijkt erop dat de vele gruttokuikens uit 2021 dit jaar terug zijn gekomen om hier te broeden. Hoe mooi is dat?!

Lees hier het hele Jaarbericht Weidevogels 2023