ELAN Zuidoost Friesland

Helft aantal weidevogelnesten leeg door steenmarter

Donderdag 17 december 2020

Helft aantal weidevogelnesten leeg door steenmarter

Steenmarters komen overal en op steeds groter schaal in Fryslân voor. Door nestmonitoring is de afgelopen jaren in beeld gebracht hoeveel nesten van onze weidevogels door steenmarters werden leeggehaald.

Ondanks dat er in heel Fryslân veel verschillen zijn, is het aandeel van de steenmarter hierin, binnen de grenzen van ELAN, meer dan de helft van het aantal nesten. Om onze weidevogels een kans te geven om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen, doen we mee aan de pilot predatiebeheer Steenmarter. De resultaten zijn hoopgevend.

Foto: monitoring met wildval camera (Collectief Waadrâne)

Het uitkomstpercentage van de nesten is behoorlijk gestegen, wat we de komende jaren terug hopen te zien in de weidevogelpopulaties.