ELAN Zuidoost Friesland

HERHAALDE OPROEP aan alle deelnemers: Los validaties op!

Dinsdag 14 mei 2024

HERHAALDE OPROEP aan alle deelnemers: Los validaties op!

Hierbij een HERHAALDE OPROEP om uw validaties (=foutmeldingen) op ingetekende beheereenheden aan te passen. Deze validaties kunnen nadelige gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw beheervergoeding en die van ELAN in totaal. 

Wat vragen we van u?

  • Ga naar www.mijnboerennatuur.nl en log in met het mailadres waarmee u bekend bent bij ELAN. Als u het wachtwoord niet (meer) weet, dan kiest u voor wachtwoord opvragen. Dan ontvangt u het wachtwoord in uw e-mail. Lukt dit niet? Neem dan contact op met ELAN.
  • In Mijnboerennatuur kunt u per beheereenheid zien of er een validatie op zit. Dit wordt weergegeven met een rood rondje met daarin een getal (het aantal validaties).
  • Als u de betreffende beheereenheid aanklikt krijgt u rechts in het scherm te zien om welke validatie(s) het gaat. Als u daar op het blauwe bolletje met de ' i ' klikt, ziet u precies wat u moet doen om deze validatie op te lossen. Het oplossen kan in 'mijnpercelen' op mijn.rvo.nl 


Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het invullen van de juiste gewascodes passend bij het afgesloten ANLb pakket, percelen / houtwallen / sloten intekenen, percelen op uw naam registreren enz.

Voor een lijst met gewascodes per beheerpakket, klik hier. 
 
Financiële gevolgen
Voorgaande jaren was RVO enigszins coulant met de controle op deze validaties. Maar vanaf 2024 wordt er streng op gecontroleerd. Als er nog validaties blijven staan op uw percelen, kan RVO inhouden op uw beheervergoeding en zelfs op de totale beheervergoeding die we als ELAN ontvangen om aan onze deelnemers uit te betalen. Om dit te voorkomen hierbij dus het dringende verzoek om hieraan mee te werken.