ELAN Zuidoost Friesland

Hoe was het weidevogelseizoen 2021?

Dinsdag 6 juli 2021

Hoe was het weidevogelseizoen 2021?

Wat zijn de eerste signalen over de weidevogelkuikens? Het is juli en we kunnen in Zuidoost-Friesland al een beetje terugkijken. Het lange koude voorjaar heeft er voor gezorgd dat de weidevogels in de meeste gevallen later dan gewoonlijk eieren gingen leggen en/of meerdere legsels gemaakt hebben.

Door de avondklok, die van februari tot en met april van toepassing was, heeft predatiebeheer in de weidevogelgebieden beperkt. Hierdoor zijn veel nesten door vossen leeggehaald. Dit is te zien op camera’s die ingezet zijn om de nesten te monitoren. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er door de deelnemers en vogelwachten een groot aantal weidevogelkuikens gezien tot eind juni.

Met het afstemmen van het last minute beheer hebben ook deze kuikens de kans gekregen om vliegvlug te worden.  De verschillen in resultaten per weidevogelgebied zijn erg groot. De gegevens van seizoen worden nu verzameld en zullen na de vakantie gepubliceerd worden. In oktober/ november presenteert de provinsje Fryslân met o.a. de Friese Vogelwachten een eindbeeld over het weidevogelseizoen 2021.

Lees hier het eindbeeld 2020.