ELAN Zuidoost Friesland

Informatiebijeenkomsten GLB goed bezocht

Dinsdag 13 december 2022

Informatiebijeenkomsten GLB goed bezocht

Om meer duidelijkheid te krijgen over het nieuwe GLB en hoe dit zich verhoudt tot het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur -en Landschapsbeheer hebben we samen met LTO Noord afdelingen Opsterland en Ooststellingwerf twee informatiebijeenkomsten gehouden. Dat hier behoefte aan was bleek wel uit de opkomst. Op 7 december waren er ongeveer 100 geïnteresseerden in Donkerbroek en op 12 december hebben ruim 50 belangstellenden in Beetsterzwaag zich laten bijpraten over dit onderwerp. 

Nadieh Meijer van RVO heeft beide avonden uitleg gegeven en vooral veel vragen vanuit de zaal beantwoord. Doordat er heel veel maatwerk mogelijk is binnen de regeling, was het soms lastig om alles voor iedereen goed uitgelegd te krijgen. Aan de hand van een aantal voorbeeldberekeningen in de simulatietool heeft ze het verschil laten zien wanneer je een gekozen maatregel in de eco-regeling laat uitbetalen of wanneer je het via het ANLb-stelsel laat uitbetalen.

ANLb in ELAN gebied
Kees van de Lageweg, voorzitter van ELAN, heeft de aanwezigen geïnformeerd over de veranderingen op het gebied van ANLb binnen ELAN gebied. Zo zijn de leefgebieden Droge en Natte Dooradering samengevoegd tot leefgebied 'Dooradering'. De leefgebieden 'Open Grasland' en 'Open Akker' blijven bestaan en daarnaast zijn er vanaf volgend jaar ook de categorieën 'Water' en 'Klimaat'. Deze laatste twee zijn gebied dekkend, waardoor er voor nagenoeg iedereen binnen ELAN gebied wel mogelijkheden zijn op het vlak van ANLb. Ook heeft Kees aangegeven hoe we als ELAN het intekenen van bestaand en nieuw beheer gaan aanpakken. Dat gaat op onderstaande volgorde:

1. Bestaand beheer wordt verlengd (in overleg met deelnemers)
2. Belangstellenden op de wachtlijst en deelnemers aan landschapsherstelprojecten worden benaderd
3. Nieuwe deelnemers kunnen instromen en bestaande deelnemers kunnen uitbreiden

Inschrijven voor beheer is mogelijk vanaf 19 december.

Simulatietool
Al met al komt er de komende periode nog heel wat op ons af. Op u als (aanstaande) deelnemer van ELAN om tot een keuze te komen voor de invulling van uw bedrijfsvoering met GLB en ANLb. En voor ons als ELAN om alles weer juist ingetekend te krijgen. Belangrijk is in ieder geval dat u zelf gaat oefenen met de simulatietool om zo voor uw bedrijf erachter te komen waar de kansen liggen. 

Binnenkort komt er een 'vraag en antwoord document' van beide informatiebijeenkomsten beschikbaar. Hou onze website en socials dus in de gaten.