ELAN Zuidoost Friesland

Informatiebijeenkomsten over GLB en NSP

Dinsdag 31 mei 2022

Informatiebijeenkomsten over GLB en NSP

LET OP! Op 10 juni ontvingen wij bericht dat onderstaande bijeenkomsten zijn uitgesteld tot 12 en 14 juli. Dit in verband met de grote onrust die er heerst onder boeren met betrekking tot de stikstofaanpak, waarover vandaag meer duidelijk wordt. De verwachting van de organisatie is dat er komende week vanuit de aanwezigen teveel nadruk zou komen te liggen op het stikstofbeleid in plaats van het GLB. Zodra er meer duidelijk is over de nieuw ingeplande bijeenkomsten, zullen wij dat op onze website vermelden.

Provincie Friesland organiseert op maandag 13 juni en woensdag 15 juni twee informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan. Het nieuwe beleid biedt mogelijkheden om bij te dragen aan een verdere verduurzaming van de landbouw. De veranderingen die op stapel staan kunnen ook gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wil de provincie iedereen graag informeren over de mogelijkheden voor uw bedrijf en met de aanwezigen in gesprek over hoe iedereen tegen de nieuwe ontwikkelingen aankijkt. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten komen onderstaande punten aan de orde: 

  • Toelichting over de algemene richting van het nieuwe GLB
  • Wat kunnen we leren van praktijkervaringen en hoe pas je de eco-regeling toe in de praktijk?
  • Wat betekent het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de praktijk voor u?

Daarnaast is er tijd ingeruimd om in gesprek te gaan met de aanwezigen.

Maandag 13 juni
19:30 - 22:15 uur
Dorpshuis Yn’e Mande’
Noarderein 1, 9255 KC Tytsjerk

Woensdag 15 juni
19:30 - 22:15 uur
Doarshûs Raerd
Buorren 30, 9012 DH Raerd (let op: Raerd, nabij Grou)
 

Het is nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan via Wat betekent het nieuwe GLB voor u? (google.com)