ELAN Zuidoost Friesland

Ingezaaide bloemenmengsels trokken afgelopen seizoen veel insecten

Woensdag 27 september 2023

Ingezaaide bloemenmengsels trokken afgelopen seizoen veel insecten

Vorige week hebben gebiedscoördinatoren Sander en Hanneke, samen met Frans en Jos van Frisian Seeds een ronde gemaakt langs een aantal beheereenheden waar verschillende (bloemen)mengsels zijn ingezaaid. Dit om te bekijken hoe de mengsels er bij staan en of er eventueel aanbevelingen voor komend jaar gedaan kunnen worden.

Bezochte beheereenheden
Deze ochtend hebben we 6 wintervoedselakkers, 2 vogelakkers en 4 bloemenblokken bekeken. De betreffende deelnemers hebben ons vooraf informatie gegeven over de grondbewerkingen die ze hebben uitgevoerd en het moment van zaaien. Ondanks de lastige omstandigheden dit voorjaar rondom het zaaien, stonden de beheereenheden er over het algemeen goed bij. Bij een tweetal wintervoedselakkers stond er geen graan tussen en bij één aanzienlijk minder dan verwacht. De aanwezigheid van duiven vlak na het zaaien kan hiervoor een verklaring zijn.

Beheerpakketten enthousiast ontvangen
Een aantal deelnemers was zelf aanwezig tijdens ons bezoek. Zij vertelden ons dat buren en passanten erg enthousiast reageren op deze pakketten en ook de grote aanwezigheid van insecten is opvallend. De bloemenblokken zijn afgelopen seizoen gemonitord op de aanwezigheid van insecten. Binnenkort verwachten we de resultaten hiervan en zullen deze hier publiceren.

Naar aanleiding van het bezoek aan de percelen met bloemenmengsels gaan we een voorstel doen hoe de beheereenheden de komende jaren beheerd kunnen worden. De betreffende deelnemers ontvangen hierover bericht.