ELAN Zuidoost Friesland

Inschrijving ANLb 2023 - 2028 geopend

Maandag 19 december 2022

Inschrijving ANLb 2023 - 2028 geopend

Zoals aangekondigd kunt u vanaf vandaag, 19 december, inschrijven voor de nieuwe beheerperiode voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. We verwachten bij ELAN veel drukte hiervan. Daarom voor de duidelijkheid onze werkvolgorde:

  1. Het beheer van de huidige deelnemers wordt overgezet naar de nieuwe periode. De betreffende deelnemer wordt benaderd of hij / zij hiermee akkoord is. Tevens kunnen dan wensen voor uitbreiding worden gemeld. Als later blijkt dat hier nog budget voor is, dan kan dit gehonoreerd worden.
  2. Er is een wachtlijst van geïnteresseerde mensen en deelnemers aan een landschapsherstelproject. Zij worden benaderd of ze belangstelling hebben om een of meerdere beheerpakketten af te sluiten. Deze groep heeft voorrang op het afsluiten van beheer boven de uitbreiding van beheer van huidige deelnemers. Echter, deze voorrangssituatie geldt tot 6 januari 2023.
  3. Nieuwe deelnemers zijn welkom en beheer van huidige deelnemers kan worden uitgebreid.

De pakketten en voorwaarden kunt u hier vinden.

Aanmelden kan alleen door op onze website een formulier in te vullen. En hou er daarbij rekening mee, dat we niet kunnen garanderen dat we alle wensen kunnen vervullen, omdat er beperkt budget is.

NB: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op onze website.