ELAN Zuidoost Friesland

Interessepeiling voor composteren op eigen erf

Donderdag 12 mei 2022

Interessepeiling voor composteren op eigen erf

Als ELAN zijn we al langere tijd actief, samen met de 6 andere collectieven en de coöperatie in oprichting 'Agricycling' om de haalbaarheid in beeld te brengen van het composteren op boerenerf. We hebben hiervoor onderling overleg met bovenstaande partijen. Daarnaast zijn we ook in overleg met de gemeenten in ons werkgebied. Eigenlijk is iedereen enthousiast over het idee van composteren. Echter, de regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat boeren het maaisel, hekkelspecie en dergelijke op het erf mogen ontvangen én verwerken. Deze aanpassing van de regelgeving ligt bij de gemeente. 

Gemeenten zijn benieuwd hoeveel boeren belangstelling hebben om op eigen erf te gaan composteren. Dus mócht u belangstelling hebben om hiermee aan de slag te gaan, laat het ons dan weten, door een mail te sturen naar kantoor

Let op! We hebben nog geen toezeggingen van gemeenten, dit is slechts een inventarisatie naar de belangstelling onder onze deelnemers.