ELAN Zuidoost Friesland

Inventarisatie beheer uitvoeren in 2022

Dinsdag 8 februari 2022

Inventarisatie beheer uitvoeren in 2022

Al onze huidige ANLb-deelnemers zijn in 2021 benaderd met de vraag of ze het Agrarisch Natuurbeheer in het tussenjaar 2022 willen doorzetten en of ze in de nieuwe periode ANLb (vanaf 2023) willen verlengen. Gelukkig wil bijna iedereen het beheer verlengen!

Ondanks dat wij nog niet weten hoe het nieuwe ANLb er uit komt te zien qua pakketten en vergoedingen vanaf 2023, gaan we in 2022 wel een inventarisatie van het beheer doen. Deze inventarisatie houdt in dat we verreweg het grootste deel van alle landschapselementen die nu onder beheer zijn, gaan bekijken. Dit gaat om de landschapselementen binnen de Droge Dooradering (singels, bosjes e.d.) maar ook de sloten binnen de Natte Dooradering. 

Het doel van de inventarisatie is om de elementen te bekijken en beoordelen op kwaliteit en op gewenst beheer voor de toekomst. Dit wordt vervolgens uiteraard met de beheerder besproken. Deze gesprekken zullen in het najaar van 2022 plaatsvinden. We hopen dat er dan voldoende duidelijkheid is omtrent het nieuwe GLB (en daarmee ook het nieuwe ANLb). Na de gesprekken willen we nieuwe langjarige beheerovereenkomsten afsluiten met de deelnemers.

De inventarisatie vindt plaats van circa maart tot september.