ELAN Zuidoost Friesland

Inventarisatie Droge Dooradering bijna afgerond

Donderdag 13 oktober 2022

Inventarisatie Droge Dooradering bijna afgerond

De beheerregisseurs van ELAN hebben vrijwel alle landschapselementen met een beheerovereenkomst bezocht en geïnventariseerd. Momenteel zijn er nog enkele vrijwilligers op pad om de laatste hand te leggen aan deze omvangrijke klus. Zodra de inventarisatie is afgerond, worden de opmerkingen die de  beheerregisseurs bij de landschapselementen hebben aangegeven vergeleken met de beheerpakketten van de huidige ANLb periode.

De algemene indruk van de beheerregisseurs is dat de beheereenheden een betere kwaliteit hebben dan aan het begin van de ANLb periode. Dat is een goed teken! Uiteraard zijn er ook enkele op- of aanmerkingen bij beheereenheden. Dit kan betrekking hebben op intekening, maar ook op raster, ongewenste (boom) soorten of op onjuist uitgevoerd beheer. Deze opmerkingen nemen wij op met de betreffende beheerder.

Nadat we contact hebben gehad met de beheerder verlengen we de huidige pakketten t/m 2028 (mits de deelnemer dit uiteraard wil!). De beheerpakketten die ELAN in de nieuwe ANLb periode aanbiedt voor de landschapselementen wijken niet veel af van de huidige pakketten. Zodra de pakketten en de tarieven definitief zijn, zullen wij dit delen met onze leden. Wij hopen uiteraard dat iedereen doorgaat met het beheer, ondanks dat er momenteel nog veel onduidelijk is over het GLB en de daarbij horende regelgeving.