ELAN Zuidoost Friesland

Inventarisatie droge dooradering; de tussenstand

Woensdag 8 juni 2022

Inventarisatie droge dooradering; de tussenstand

De inventarisatie van landschapselementen is in april van start gegaan.  Deze omvangrijke klus wordt gedaan door de vrijwilligers binnen het leefgebied Droge Dooradering; de schouwcommissie en de beheerregisseurs. In totaal gaat het om circa 2200 elementen. Er is al een flink deel van deze elementen geinventariseerd. 
Het grootste deel van de elementen die reeds bezocht is, ligt er prima bij. Bij sommige singels worden er toch opmerkingen gemaakt. De meest voorkomende opmerkingen gaan over raster die te dicht op het element staan waardoor vraatschade door vee ontstaat en over (grote) open plekken in singels. ELAN hoopt dat die deelnemers deze open plekken wil in- of doorplanten. 


Het voornaamste doel van de inventarisatie is om de staat van het element te beoordelen en het juiste beheer voor de komende jaren in te schatten. Met deze informatie kan ELAN in het najaar tijdens gesprekken met de deelnemers een beheerovereenkomst afsluiten die past bij het landschapselement.