ELAN Zuidoost Friesland

Inventarisatie sloten binnenkort van start

Dinsdag 14 mei 2024

Inventarisatie sloten binnenkort van start

Variatie is het toverwoord als het om sloten en slootbeheer gaat. Iedere plant- en diersoort stelt andere eisen aan de leefomgeving. Door voor gevarieerde leefgebieden te zorgen worden veel plant- en diersoorten bediend. Variatie in beheer is hierbij dus van belang.

Inventarisatie

In augustus 2023 is er een uitgebreide inventarisatie gedaan bij 20 beheerde en 20 onbeheerde sloten. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van het water, het planten- en dierenleven in de sloot en het aantal ruigtekruiden in de ongemaaide en onbemeste rand (5 meter). Hieruit kwam naar voren dat niet alle bezochte sloten voldoen aan de voorwaarden om er agrarisch natuurbeheer op af te sluiten. 

190 km sloten in beheer
Aangezien we als ELAN behoorlijk veel sloten onder het beheerpakket 'duurzaam slootbeheer' hebben, heeft het bestuur besloten om alle sloten te gaan inventariseren om te beoordelen of ze wel of niet voldoen aan de voorwaarden. Het gaat hierbij om ruim 700 sloten met een gezamenlijke lengte van bijna 190 km. .

Uitvoering
De inventarisatie wordt tussen half mei en augustus uitgevoerd door 4 personen van onze schouwcommissie. Voordat zij op pad gaan krijgen ze een korte cursus waarin ze leren, waar ze op moeten letten bij het beoordelen van de sloten. Ook hebben ze met de cursusleider een aantal sloten gezamenlijk beoordeeld. Dit alles om de inventarisatie op een zelfde manier uit te voeren.

Vooraf neemt de schouwer contact op met de betreffende deelnemer om af te stemmen wanneer het bezoek plaatsvindt. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met Hanneke van Daatselaar, via hanneke@elan-zofriesland.nl  of tel: 0512-726183.