ELAN Zuidoost Friesland

Kuikens in het land? Poes in de mand!

Maandag 1 mei 2023

Kuikens in het land? Poes in de mand!

Het is voorjaar, de eerste kuikens van weidevogels kruipen nu uit het ei. In het land wacht de kwetsbare vogeltjes een ware overlevingsstrijd. Er ligt een onderschat gevaar op de loer: huis- en boerderijkatten. Daarom is de bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ weer gestart.

De start van de campagne was in Baaium, waar de campagnevideo met Emiel Stoffers en poes Gurbe werd gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst gaf Jelmer van Belle, docent Wildlife Management aan Van Hall Larenstein en onderzoeker bij het lectoraat Weidevogels, aan dat er voordelen zitten aan het binnenhouden van katten. “Het is gezellig als de kat in huis is en bovendien veiliger voor hem. Er vallen nogal wat verkeersslachtoffers.” Volgens Van Belle is het effect van loslopende katten op vogels groot. Ze grijpen jaarlijks miljoenen vogels, waaronder weidevogelkuikens. “Ik heb zelf ook een kat die overdag naar buiten mag. Maar ik probeer ook weidevogels te beschermen. Zie daar het probleem.”

Kilometers zwerven
Veel mensen denken dat poezen vooral luieren in huis en af en toe een muis of vogeltje meenemen. “Wij hebben katten voorzien van een zender en gezien dat ze kilometers afstruinen. Vooral op het platteland. Als ze goed gevoed zijn, zwerven ze alleen nog maar verder.” Maar ook als ze geen kuikens in het land doden, heeft het zwerven grote negatieve gevolgen voor broedende vogels die dan worden gestoord of weggejaagd. Wat kun je hier als kattenbezitter aan doen? Van Belle adviseert niet te veel katten te nemen omdat ze ieder hun eigen territorium hebben. “Deze gebieden overlappen elkaar niet. Als je vier katten hebt, praat je al snel over vele hectares aan territorium.” De lector heeft zelf bewust nog maar één kat. “En die blijft in het broedseizoen ’s nachts binnen.” Daarnaast wijst hij op eigenaren van raskatten, die hun huisdier nooit buiten laten. “Zij geven aan dat ze in huis met hun kat gezellig kunnen knuffelen. Bovendien lopen deze katten minder snel ziektes op en ze kunnen niet onder een auto komen.”

Gurbe is een held
Op initiatief van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) worden kattenbezitters er met een campagne op gewezen hun huisdier of boerderijkat van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden. Zanger Emiel van de Hûnekop en acteurkater Gurbe staan hierin centraal. In de vrolijke video gaat Gurbe in een limousine op weg naar het Provinsjehûs waar hij een onderscheiding krijgt. Het filmpje ‘Gurbe is een held’ staat op YouTube, de website poesindemand.nl en op Facebook: facebook.com/poesindemand. De BFVW, provinsje Fryslân, de zeven Friese agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland steunen de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’.