ELAN Zuidoost Friesland

Kwartel waargenomen in Haule!

Maandag 17 juni 2024

Kwartel waargenomen in Haule!

                                                                                                          foto: Waarneming.nl, Stichting Observation International en lokale partners 
Tijdens een monitoringsronde in het leefgebied open akker is vanochtend een kwartel waargenomen in een vogelakker van een ELAN deelnemer in Haule. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft de kwartel niet gezien, maar hoorde het kenmerkende geluid en kon dit voor ons opnemen. De kwartel wordt sowieso niet vaak gezien, omdat hij verscholen leeft in ruige graslanden, graanakkers, luzernevelden, bietenakkers, of zoals in Haule in een vogelakker.

De kwartel
Kwartels zijn kleine vogels, die profijt hebben van (graan)akkers met lage gewassen en kruiden. Ze spelen erg in op de omstandigheden en doen daar hun voordeel mee. Ze eten voornamelijk zaden van gras, onkruid en granen, maar ook knoppen, bloembollen, knollen, bloemen en blaadjes. Soms pikken kwartels zelfs insecten van de grond. Ze lopen als kleine kippetjes over de grond op zoek naar voedsel.  

Vogelakker
In Zuidoost-Friesland hebben meerdere boeren in samenspraak met ELAN vogelakkers aangelegd. Deze liggen vooral rondom Appelscha, Haulerwijk, Elsloo en Boijl. Vogelakkers bestaan uit stroken met eiwitgewassen (luzerne en klaver) en stroken met een mengsel van grassen, granen en kruiden. Ze zijn bedoeld voor vogels die er broeden, zoals de veldleeuwerik, gele kwikstaart en dus ook de kwartel. Maar ook voor muizen etende roofvogels en uilen en natuurlijk insecten. 

Indien er gemaaid moet worden, wordt altijd rekening gehouden met de broedcyclus van akkervogels en bij voorkeur wordt er gefaseerd gemaaid.

Luister hier naar het geluid van de kwartel

https://waarneming.nl/species/287/