ELAN Zuidoost Friesland

Machtiging afgeven 'Mijn percelen raadplegen' bij RVO

Vrijdag 14 juli 2023

Machtiging afgeven 'Mijn percelen raadplegen' bij RVO

Alle deelnemers aan agrarisch natuurbeheer, zowel particulier als agrarisch, moeten hun percelen registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zonder deze registratie is het niet mogelijk om een beheervergoeding aan te vragen. Daarnaast is één van de voorwaarden die bij het beheercontract met ELAN hoort dat er een machting 'Mijn percelen raadplegen' wordt afgegeven aan ELAN. 

Doel van de machtiging
ELAN heeft de machtiging 'Mijn percelen raadplegen' nodig om te controleren of het beheer op de juist plek ligt en of de gewascode klopt. Met de machtiging kunnen we, waar nodig, beheer aanpassen en eventueel u als deelnemer wijzen op een onjuiste gewascode. Zowel de ligging van de beheereenheden als de gewascode moet kloppen om eventuele kortingen op de beheervergoeding te voorkomen. 

Hoe kan ik de machtiging afgeven?
Volg onderstaand stappenplan;

  • Ga naar de site www.mijn.rvo.nl en kies voor “Inloggen op mijn.rvo.nl” en log in. Indien u beheer via een KVK-nr geregistreerd heeft, logt u in met E-Herkenning. Als u beheer als particulier heeft ingetekend, logt u in met DigiD.
  • Kies voor “Mijn dossier”
  • Rechtsonder staat een blokje “Machtigingen”. Kies: Registreren en beheren
  • Acties. Kies: Iemand machtigen
  • Kies: Zoek een nieuwe relatie
  • Vul in: KvK nummer van ELAN: 50136526 en klik op: Zoek. Onder het blok komt ELAN Zuidoost Friesland te staan -> Klik op het Plus (+) teken. Dan komt ELAN Zuidoost Friesland bovenaan onder Gekozen relatie te staan. Kies: Volgende.
  • Kies nieuw onderwerp: Vul in de balk; Zoek een onderwerp:  Mijn percelen raadplegen ->  Kies Mijn percelen raadplegen door op het Plus (+) teken te klikken. Dan komt Mijn percelen raadplegen onder Gekozen onderwerpen te staan. Kies: Volgende.
  • Looptijd: de Begindatum is de datum van de dag dat de machtiging wordt afgegeven.  (Het invoeren van een einddatum is niet nodig en wij adviseren om geen einddatum in te vullen. U kunt op elk moment de machtiging intrekken als u dit wenst)
  • Klik op volgende  en de gegevens komen nogmaals in beeld.  Zet een “Vinkje” bij: Ja, ik ga akkoord met deze machtiging. En druk op “Verstuur”
  • De machtiging is afgegeven