ELAN Zuidoost Friesland

Meld ganzenschade!

Maandag 1 november 2021

Meld ganzenschade!

foto: Saxifraga-Mark Zekhuis

Valt uw bedrijf buiten de aangewezen ganzenfoerageergebieden en heeft u (over)last van overwinterende kolganzen, brandganzen of grauwe ganzen? Per 1 november is het weer mogelijk om verjaagacties met ondersteunend afschot uit te voeren. Dit kan op basis van een provinciale vrijstelling. 

Vrijstelling aanvragen
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u, als grondgebruiker, eerst een schademelding doen in het schaderegistratiesysteem. Een schademelding houdt NIET in dat er al schade moet zijn, maar slechts dat er in de komende maanden (ganzen)schade kan worden verwacht.