ELAN Zuidoost Friesland
Meld ganzenschade

Meld ganzenschade

Maandag 2 november 2020

Meld ganzenschade

De provincie Fryslân verleent vanaf 1 juni dit jaar geen ontheffingen meer voor afschot op overzomerende brand- en kolganzen die gewasschade veroorzaken. Toch is er veel schade bij boeren die ganzen op het land hebben. Om de provincie Fryslân te overtuigen van de omvang van de schade is het van groot belang dat alle ganzenschade wordt gemeld. Foto: Volkskrant

Daarom vragen we aan iedereen met ganzenschade dit te melden via het Faunaschade Registratie Systeem (SRS). In de instructie kunt u lezen hoe u dat heel gemakkelijk kunt doen. Waarom nu juist nu de schade melden van de brand- en kolganzen? De provincie stelt dat zij onvoldoende meldingen van ganzenschade door brand- en kolganzen in september en oktober heeft ontvangen om alsnog de ontheffing voor afschot te verstrekken. Daarbij komt dat de provincie eerder heeft besloten schade aan gras in oktober niet meer te vergoeden.
 
Uw melding is van groot belang
Uw melding is van groot belang om de omvang van het probleem te duiden. Meld uw schade in het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS) via www.faunaschade.nl, zodra u de diersoorten op uw land aantreft. Volg de stappen, bevestig uw melding en uw melding is binnen enkele minuten gedaan. Met deze instructie is dit heel gemakkelijk om te doen.

Tegemoetkoming aanvragen
Voor het melden van schade aanrichtende diersoorten op uw gewassen via SRS hoeft u niets te betalen. Als u over gaat tot ‘een aanvraag tot tegemoetkoming’ moet u €300,- leges betalen om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Een tegemoetkomingsaanvraag dient u in bij www.mijnfaunazaken.nl