ELAN Zuidoost Friesland
Meld je erf aan voor ‘Ferskaat op it boerehiem’

Meld je erf aan voor ‘Ferskaat op it boerehiem’

Donderdag 1 juli 2021

Meld je erf aan voor ‘Ferskaat op it boerehiem’

Boerenerven zijn vaak prima plekken voor biodiversiteit. Daarom kun je met een 'boerenhiem' meedoen aan een project ‘Ferskaat op it boerehiem.’ Doel van het project is om de biodiversiteit op boerenerven te verhogen.

Ook voor ELAN-deelnemers

Landschapsbeheer Friesland is trekker van het project en werkt daarin nauw samen met de agrarische collectieven in het Friese veenweidegebied. In 2021 is er ruimte voor 15 boerenerven die deel kunnen nemen aan het project, dus wees er snel bij! Voorwaarde om mee te doen is dat je beschikt over een groot erf (> 1500 m2) dat gelegen is binnen de grenzen van het Friese veenweidegebied. Dus ook een aantal boeren van ELAN!

Hoe dan?

Meer biodiversiteit ontstaat door meer variatie op het erf in de vorm van bomen, struiken, bloemrijke gazons en waterpartijen. Hier hebben veel insecten, vogels en zoogdieren baat bij. De erven zorgen op die manier voor voedsel, beschutting en nestgelegenheid en ze worden tegelijkertijd belangrijke stepping stones (oases) in het landschap. Ze vormen als het ware een verbinding tussen andere, grotere leefgebieden.

  • Je krijgt advies op maat door een ervaren ervendeskundige. Voor inrichtings- maatregelen op het boerenerf of overhoekjes/randen geldt dat er 10% eigen bijdrage gevraagd wordt over het plantmateriaal. Hierbij kun je denken aan de aanplant van fruitbomen, singelbeplanting, haagplantsoen, een vogelbosje of kruidenrijke stroken.
  • De inrichtings- en aanlegkosten worden in eigen beheer door de eigenaar uitgevoerd, dus hiervoor geldt geen subsidie. Ook kun je denken aan de aanschaf van bijvoorbeeld nestkasten of bijenhotels die Landschapsbeheer Friesland speciaal voor dit project laat maken. Ook hiervoor geldt een eigen bijdrage van 10%.
  • Tot slot is er binnen het project de mogelijkheid om groot onderhoud te laten plegen. Hiervoor geldt een subsidie-percentage van 50% over de werkzaamheden.

Heb je belangstelling?
Kortom, heb je belangstelling voor het project, omdat je mogelijkheden ziet om de biodiversiteit te verhogen op of rond het erf, meld je dan snel aan. Dat kan bij projectleider Greetje Mast van Landschapsbeheer Friesland (0512-383800 of g.mast@landschapsbeheerfriesland.nl).

Er is beperkte ruimte voor deelname aan het project. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de bedoeling, dat er in 2022 een vervolg komt op het project, dus mocht u net te laat zijn met aanmelden, dan komt u desgewenst op de wachtlijst voor volgend jaar.