ELAN Zuidoost Friesland

Meld uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen

Dinsdag 16 november 2021

Meld uitgevoerd beheer, zodat ELAN kan uitbetalen

ELAN verzorgt de beheervergoedingen voor agrarisch natuur en landschapsbeheer voor u als deelnemer / grondeigenaar. Deze vergoeding keren wij jaarlijks uit, nádat wij een melding hebben ontvangen dat het betreffende beheer is uitgevoerd. Uit de administratie blijkt dat van ongeveer 500 landschapselementen het beheer nog niet is gemeld. In dat geval kan ELAN geen beheervergoeding uitkeren en loopt u als deelnemer uw beheergeld mis. Dus bij deze nogmaals de oproep: heeft u groot beheer uitgevoerd, meld het ons, zodat wij de beheervergoeding aan u kunnen uitkeren. Melden kan nog tot en met 31 januari. Meldingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer uitbetaald.

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden gemeld, indien gereed. 

 • Het schonen van een poel
 • Dunning bosje
 • Eindkap rand bosje
 • Eindkap hakhoutbosje
 • Tussenkap of eindkap elzensingel
 • Tussenkap of eindkap houtwal of houtsingel
 • Snoeien van solitaire bomen
 • Snoeien van bomenrijen

NB: het gaat dus niet om jaarlijks onderhoud, maar de grote beheerwerkzaamheden.

In uw mail moet u de volgende informatie doorgeven:

 • het nummer van de beheereenheid
 • type uitgevoerd beheer (zie lijst hierboven)
 • datum wanneer werkzaamheden gereed waren

Stuur een mail om uw uitgevoerde beheer te melden naar: info@elan-zofriesland.nl