ELAN Zuidoost Friesland

Meld zomerschade door ganzen!

Dinsdag 18 juni 2024

Meld zomerschade door ganzen!

                                                                                                                                                                                                                                                       Foto: Saxifraga - Bart Vastenhouw
Heeft u zomerschade door ganzen? Meld dit dan! Zonder deze meldingen krijgen we geen zicht op de werkelijke schade. De zomerschade kunt u net als voorgaande jaren melden in het SRS systeem. Hier kunt u eventueel ook foto's uploaden. Wanneer u nu al een tegemoetkoming in de schade wilt aanvragen doet u dit via mijnfaunazaken.nl. Uw taxateur neemt hierover contact met u op. 

Wat moet u nu doen in geval van zomerschade?

  • Zomerschade melden! En indien aan de orde een tegemoetkoming ganzenschade aanvragen via mijnfaunazaken.nl
  • Vanaf het moment van de aanvraag voor tegemoetkoming ganzenschade tot aan de aftaxatie, moet er worden voldaan aan adequaat gebruik. 

Wat is adequaat gebruik?

  1. Twee bejaagacties met ondersteunend afschot per week;
  2. Zijn er geen ganzen aanwezig? Vul het formulier adequaat gebruik in (in de bijlage). Zijn de ganzen weer terug? Informeer uw jager zodat deze de twee bejaagacties met ondersteunend afschot per week weer kan uitvoeren en registreren;
  3. Alleen verjagen zonder ondersteunend afschot is niet voldoende om tegemoetkoming in de schade te krijgen!

Let op in de volgende situaties

  • Valt u binnen de 300 meter bufferzone rondom N2000 gebied? Dan mag u de grauwe gans niet bejagen met ondersteunend afschot. U wordt niet getoetst op adequaat gebruik. Verjagen zonder ondersteuning van geweer mag wel.
  • Rondom een weidevogelkans - of kerngebieden (Leefgebied open grasland) moet eerst afstemming plaats vinden met het agrarisch collectief of terrein beherende organisatie of de ganzen bejaagd mogen en kunnen worden met ondersteunend afschot. Deze organisaties krijgen beslissingsbevoegdheid over de wijze waarop u de vraatschade kunt beperken.
  • Is er onduidelijkheid over of u wel of niet kunt bejagen nabij een weidevogelkans - of kerngebied (Leefgebied open grasland), volg dan het advies van de FBE.
  • Buiten de bufferzone van 300 meter vanaf N2000 gebied en buiten de weidevogel kans en kerngebieden mag de grauwe gans wel bejaagd worden met ondersteunend afschot en wordt u getoetst op adequaat gebruik.
  • Verjagen zonder ondersteuning van geweer is wel toegestaan en kan altijd! Zie ook de preventiekit ganzenschade van BIJ12