ELAN Zuidoost Friesland

Mogelijke controles Auditdienst Rijk op ANLb beheer.

Vrijdag 1 mei 2020

Mogelijke controles Auditdienst Rijk op ANLb beheer.

De Auditdienst Rijk (ADR), onderdeel van het ministerie van Financiën, is de certificerende instantie voor de EU-landbouwfondsen. Op grond hiervan is de ADR belast met de accountantscontrole van de jaardeclaratie die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor het Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) indient bij de Europese Commissie. 

Kortgezegd houdt dit in dat een externe auditdienst enkel controles van de NVWA "herbeoordeeld". Deze hercontroles worden reverefications genoemd. Het kan zijn dat in ons gebied ook enkele van deze hercontroles gaan plaatsvinden. 

Vanwege het coronavirus zal de ADR bij de reverifications de maatregelen van het RIVM nauwkeurig opvolgen. Voordat ze aan de controles beginnen kondigen ze zich telefonisch aan bij de beheerder. Lukt het niet om de beheerder telefonisch te bereiken, dan zullen ze op de reguliere werkwijze bij de beheerder aanbellen voordat het erf/perceel betreden wordt. Ze houden hierbij minstens 1,5 meter afstand van de beheerder.

In mei wordt gestart met deze controles.