ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwe GLB start in 2023 met overgangsjaar

Donderdag 6 oktober 2022

Nieuwe GLB start in 2023 met overgangsjaar

Er wordt al tijden gewerkt aan een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), welke een aantal (soms ingrijpende) veranderingen met zich meebrengt. Doordat veel veranderingen pas duidelijk zijn geworden nadat agrariërs hun bouwplan voor 2023 al hebben gemaakt is er voor gekozen om van het eerste jaar van dit nieuwe GLB een overgangsjaar te maken. In dit jaar zijn enkele versoepelingen doorgevoerd, zodat het voor de meeste boeren mogelijk wordt om direct al mee te doen. 

Doordat de regels zo laat duidelijk zijn geworden, kunnen sommige agrariërs niet voldoen aan de voorwaarden. Maar het niet zo zijn, dat boeren die te goeder trouw hebben gehandeld hierop gekort worden. Er zullen in 2023 wel controles worden uitgevoerd, maar dat is er op gericht om boeren te informeren over de voorwaarden en hoe zij hieraan kunnen voldoen. Doel hiervan is dat zij alles voor 2024 in orde kunnen maken. 

Bent u benieuwd welke versoepelingen er gelden voor 2023? Lees dan verder op de website van RVO