ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwe openstelling beheer van Categorie Water 2023

Donderdag 17 juni 2021

Nieuwe openstelling beheer van Categorie Water 2023

In 2019 heeft het Wetterskip subsidie á € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Leefgebied Water. De invulling van het beheer is met bemestingsvrije randen en aangepast maairegime. Met ingang van 2023 wil het Wetterskip opnieuw subsidie beschikbaar stellen voor ANLb-pakketten.  De reden hiervoor is de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Deze Europese doelstellingen moeten in 2027 gehaald zijn. Met de invulling van Leefgebied Water kan een deel van de doelstellingen behaald worden.  De pakketten als doel hebben, de uitspoeling te verminderen, water vast te houden en de waterbufferzones te vergroten. Het exacte budget dat ingevuld kan worden is nog niet bekend. Over de mogelijkheden met pakketten wordt momenteel overleg gevoerd.  Heeft u interesse in nieuw beheer in Categorie Water, dan kunt u zich melden door het sturen van een mail naar ELAN Zuidoost Friesland.