ELAN Zuidoost Friesland
Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief april 2020

Zaterdag 2 mei 2020

Nieuwsbrief april 2020

Hier lees je de nieuwsbrief van april 2020.

NIEUWSBRIEF APRIL 2020 

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Starten met zaaien!
  • Wintervoedsel ingezaaid voor de patrijs
  • Adder gespot!
  • Plasdraspompen houden weidevogelgebieden nat
  • Tellen van akkervogels 
  • We gaan weer schouwen! 
  • Mogelijke controles Auditdienst 
  • Aandachtspunten voor de gecombineerde opgave 2020
  • Registreer de gewascode goed