ELAN Zuidoost Friesland

Nieuwsbrief april

Dinsdag 23 april 2024

Nieuwsbrief april

Onze nieuwsbrief van april is uit.

NIEUWSBRIEF APRIL 2024

Lees hier over agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland

 • Vijfde jaar Zaaien in Zuidoost; hier zijn de zakjes zaad verkrijgbaar
 • Parkeerverbod geldt niet voor scholeksters in Nij Beets
 • Het maaiseizoen staat voor de deur: let u op de beestjes in het land?
 • Project: Voederhagen voor biodiversiteit en gezond vee
 • Schouw en broedvogelmonitoring in landschapselementen
 • Uitbetaling beheervergoeding 2023 en nabetaling
 • Subsidie voor o.a. aanleg kruidenrijk grasland, natuurvriendelijke oevers en struweel 
 • ELAN in gesprek met gebiedspartners
 • Positieve resultaten bij schouw botanische graslandranden
 • LET OP: Meldingen uitgevoerd hakhoutbeheer 
 • Kort nieuws